Kořeny v kanalizaci

V ležaté kanalizaci se můžou vyskytovat kořeny které prorůstají hrdly kameninové kanalizace a způsobují ucpávání potrubí. Často se vyskytují v kanalizačních přípojkách domů které vedou přes pozemek směrem k hlavní kanalizaci ale občas i pod domem. Protože kořeny jdou za vodou a u starších kameninových potrubí hrdla už netěsní, kořeny prorostou do kanalizace a můžou kanalizaci i poškodit (jak rostou, potrubí popraská a zbortí se).

 

koreny v kanalizaci

 Kořeny v kanalizaci prorostlé hrdlem kameninového potrubí

 

Slabší kořeny se odstraňují frézováním kanalizace za pomocí kanalizační kamery, za čas se však znovu objeví. Jediný způsob jak se kořenů nadobro zbavit je vykopat a vyměnit kanalizační potrubí. Jestli se kořeny v kanalizaci vyskytují zjistíme prohlídkou kanalizace kamerou.